ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 29 sierpnia 2022 r. [ PDF ]