IMG 4492  IMG 4493

Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie została jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przyznany grant pozwoli na doposażenie jednostki w defibrylator AED oraz da możliwość przeszkolenia dziesięciu druhów z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka poprawi swoją gotowość bojową, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.