Zarządzenie Nr 42/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie