Uprzejmie informujemy, że Gmina Magnuszew przystąpiła do programu pn. „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zbiórka odpadów rolniczych zaplanowana została w dniach 23, 24 i 27 czerwca 2022r. w godzinach 8.00 – 15.00 na terenie PSZOK MAGNUSZEW ul. Partyzantów 2C.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów:

  • Odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota
  • Odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi w deklaracji:  folia rolnicza, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu BIG - BAG.

Tylko odpady w takiej postaci (POSEGREGOWANE) będą odbierane.

Równocześnie zaznaczamy, że odbierane będą wyłącznie te ilości odpadów, które były indywidualnie zadeklarowane we wcześniej złożonych deklaracjach tj. w roku 2021.

Ponadto informujemy, że w trakcie oddawania odpadów każdy rolnik musi mieć ze sobą przygotowany dowód osobisty.

W związku z powyższym zwracamy się do rolników, którzy w ubiegłym roku złożyli w tutejszym urzędzie deklaracje w sprawie posiadanych odpadów rolniczych przedłożyli podczas oddania odpadów do utylizacji oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularza informacji dot. pomocy de minimis, (formularze dostępne będą w punkcie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej (PSZOK). Złożenie wyżej wskazanych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do odbioru odpadów, ponieważ udzielone w ramach projektu wsparcie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem tel. 48 621 70 02 wew. 212 lub 213.