ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 6 czerwca 2022 r. [ PDF ]