W dniach 28 i 29 maja woda do celów gospodarczych dla mieszkańców miejscowości Zagroby, Rozniszew, Boguszków, Anielin dostarczona będzie po telefonicznym zgłoszeniu na numer 509613202

W dniach 28 i 29 maja woda do celów gospodarczych dla mieszkańców miejscowości Gruszczyn i Chmielew dostarczona będzie po telefonicznym zgłoszeniu na numer 507890208

W dniach 28 i 29 maja woda do celów gospodarczych dla mieszkańców miejscowości Mniszew i Rękowice dostępna będzie przy skansenie w godz. 15:00 – 18:00. Tel. kontaktowy 795711869