Planowana dostawa wody pitnej w dniu jutrzejszym w tych samych punktach około godz. 11.00.