Urząd Gminy informuje o rozpoczęciu robót budowlanych dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska" zgodnie z umową zawartą w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Wykonawcą: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki a Inwestorem: Gminą Magnuszew, ul. Saperów 24, 24, 26-910 Magnuszew.