Wójt Gminy Magnuszew informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Magnuszew wszystkie podatki w roku 2022 pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nie uległy zmianie:

  • cena żyta dla celów podatku rolnego,
  • stawki podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków),
  • stawki podatku od środków transportowych,

Wzory deklaracji i informacji podatkowej nie zmieniły się.

Terminy płatności podatków w roku 2022:

  • do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – za I kwartał,
  • do 16 maja – za II kwartał (z uwagi na to, że 15 maja przypada w niedzielę),
  • do 15 września – za III kwartał,
  • do 15 listopada – za IV kwartał,

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 lub u sołtysa wsi.