Zarządzenie Nr 95/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.