ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10 stycznia 2022 r. [ PDF ]