KONCEPCJA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 79 NA ODCINKU MAGNUSZEW – RYCZYWÓŁ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ELEMENTY KONCEPCJI DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DŚU

 

Strona tytułowa.pdf

1.0_Orientacja.pdf

Legenda.pdf

Plansza 1 - W1.pdf

Plansza 2 - W1.pdf

Plansza 3 - W1.pdf

Plansza 4 - W1.pdf

Plansza 1 - W2.1.pdf

Plansza 1a - W2.1.pdf

Plansza 2 - W2.1.pdf

Plansza 3 - W2.1.pdf

Plansza 3a - W2.1.pdf

Plansza 4 - W2.1.pdf

Plansza 7 - W2.1.pdf

Plansza 8 - W2.1.pdf

Plansza 9 - W2.1.pdf

Plansza 1 - W2.2.pdf

Plansza 1a - W2.2.pdf

Plansza 2 - W2.2.pdf

Plansza 3 - W2.2.pdf

Plansza 4 - W2.2.pdf

Plansza 5 - W1 W2.1 W2.2.pdf

Plansza 6 - W1 W2.1 W2.2.pdf

Plansza 7 - W1 W2.2.pdf

Plansza 8 - W1 W2.2.pdf

Plansza 9 - W1 W2.2.pdf

3.1_Przekroje normalne.pdf

3.2_Przekroje normalne.pdf

 

W związku z otrzymaną dokumentacją dotyczącą zadania pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach”, która zamieszczona została pod adresem KONCEPCJA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 79 NA ODCINKU MAGNUSZEW – RYCZYWÓŁ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, Urząd Gminy w Magnuszewie wydłuża termin do dnia 01.10.2021 r.  na wyrażanie opinii w ww. sprawie.