organizatorem wypoczynku jest:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
Ul. Kościelna 5a/1
20-307 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników kolonii zajmuje się
GOPS Magnuszew tel. 48 6217025 wew. 404, 221, 227, 204 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 10 – dniową kolonię wynosi 400 zł.
Termin kolonii : 10 sierpień 2021r. – 19 sierpień 2021r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!