Zarządzenie Nr 53/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 07 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie