ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 7 lipca 2021 r. [ PDF ]