Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.

GDDKiA przekazuje celem zapoznania się materiały przedstawiąjące rozwiązania projektowe.

Prosimy o ustosunkowanie się do rozwiązań do dnia 01.07.2021 r.

 

GDDKiA O/WA informuje, iż zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko wariantem preferowanym jest dla zadania B - wariant 2.

 

DK79 zadB Opis ogolny v2

Plan orientacyjny zad B

Plan sytuacyjny zad B W1

Plan sytuacyjny zad B W2

Plan sytuacyjny zad B W3