Zarządzenie Nr 45/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie