ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 8 grudnia 2020 r. [ PDF ] - KOMISJA ZDALNA