Magnuszew, dnia 3 listopada 2020 r.

RG.0012.77A.20

INFOMACJA

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów planowane na dzień 03.11.2020 r. zostało przełożone na dzień 05.11.2020 o godz. 13.30.