Magnuszew, dnia 2 listopada 2020 r.

RG.0012.77A.20

INFOMACJA

Z uwagi na stan epidemii, planowane posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 03.11.2020 r.  zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym.