Wójt Gminy Magnuszew informuje, iż Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Magnuszew.
Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej do punktu odbioru - PSZOK przy ul Partyzantów w Magnuszewie.

Zbiórka rozpocznie się od 28 października 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy wszystkich rolników którzy zadeklarowali chęć udziału w programie o spakowanie w oddzielne paczki folii, siatki, sznurka i opakowań big-bag i dostarczenie własnym transportem do punktu odbioru PSZOK przy ul. Partyzantów w Magnuszewie.

 

Odbiór będzie się odbywał zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem w godzinach od godziny 8:00 do 13:00.

28.10.2020

Bożówka, Dębowola, Basinów, Przydworzyce, Kłoda, Ostrów, Trzebień, Wilczowola, Tyborów, Wola Magnuszewska.

 

29.10.2020

Magnuszew, Kurki, Latków, Przewóz Tarnowski, Przewóz Stary, Wólka Tarnowska, Grzybów n/jeziorem.

 

03.11.2020

Grzybów n/szosą Warszawską, Wilczkowice Dolne, Kępa Skórecka, Chmielew, Gruszczyn Rękowice, Mniszew.

 

05.11.2020

Grzybów n/szosą Warecką, Aleksandrów, Osiemborów, Urszulin, Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Kolonia Rozniszew, Żelazna Stara, Żelazna Nowa.

UWAGA!
Odpady przekazywane do punktu zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane według kategorii:
• oddzielnie sznurek/siatka
• oddzielnie folia z balotów po sianokiszonce
• oddzielnie folia pryzmowa czarna, czarno biała itp.
• oddzielnie worki po nawozach małe
• oddzielnie worki po nawozach / paszy typu Big Bag
Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

 

Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała