Jesteś na stronie: Strona Główna»ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MAGNUSZEW W ROKU 2014 Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ»Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko-magnuszewskiego” o wartości 69.730,93 zł. w tym 46.517,16 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Lokalne Centrum kultury jako wielopokoleniowe miejsce spotkań, edukacji i rozwoju kultury” o wartości 46.022,26 zł. w tym 32.961,35  zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.