Jesteś na stronie: Strona Główna»ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MAGNUSZEW W ROKU 2014 Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ»Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” o wartości 904.230,00 zł. w tym 450.000,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej „Dom wiejski we wsi Osiemborów” o wartości 269.028,20 zł. w tym 110.000,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Modernizacja alei dojazdowej do kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1944 w Magnuszewie” o wartości 140.346,00 zł. w tym 91.282,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.