Jesteś na stronie: Strona Główna»ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MAGNUSZEW W ROKU 2014 Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ»Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Boguszków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew” o wartości 6.069.590,79 zł. w tym 1.194.675,16 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.