Jesteś na stronie: Strona Główna»UMOWY PODPISANE NA REALIZACJĘ ZDAŃ INWESTYCYJNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ»Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Gmina Magnuszew w dniu 10.02.2015 roku podpisała umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadania  pn.” Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej „Dom wiejski we wsi Osiemborów” i ” Modernizacja alei dojazdowej do kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1944 w Magnuszewie”.