Jesteś na stronie: Strona Główna»UMOWY PODPISANE NA REALIZACJĘ ZDAŃ INWESTYCYJNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

UMOWY PODPISANE NA REALIZACJĘ ZDAŃ INWESTYCYJNYCH

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Gmina Magnuszew w dniu 10.02.2015 roku podpisała umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadania  pn.” Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej „Dom wiejski we wsi Osiemborów” i ” Modernizacja alei dojazdowej do kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1944 w Magnuszewie”.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Gmina Magnuszew w dniu 11.12.2014 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadanie pn.” Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko-magnuszewskiego”.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Gmina Magnuszew w dniu 09.10.2014 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadanie pn.” Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim”.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Gmina Magnuszew w dniu  23.09.2014 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadanie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Boguszków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew” dofinansowanie z środków Unii Europejskiej 1.720.680,00 zł.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Gmina Magnuszew w dniu 06.05.2014 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadanie pn. ”Lokalne Centrum kultury jako wielopokoleniowe miejsce spotkań, edukacji i rozwoju kultury”.

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY