Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je!

ARiMR - PortalIrzPlus

Portal IRZplus to możliwość:

- przeglądu zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,

- zgłaszania zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu w dowolnym czasie,

- przeglądu zdarzeń, które zgłosił producent rolny

Portal IRZplus znajduje się na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl, zakładka IRZ

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

 

Plakat Portal IRZplus [JPG]

Ulotka Portal IRZplus [JPG]

Lokalizacja i Hrmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 14 stycznia 2019 r. [ PDF ]

Finał WOŚP w Rozniszewie

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków [PDF]

Badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2018 roku otrzymało ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej – kompleks sepulkralno-osadniczy z okresu rzymskiego.

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej zostały przeprowadzone w kilku etapach i różnymi metodami w miesiącach listopad – grudzień 2018. Dominującą formą były prospekcje nieinwazyjne: badania magnetyczne, fotografia lotnicza oraz analiza danych lidarowych. Ze względu na warunki topograficzne, głównie otwarty teren z łatwym dostępem, pola orne i łąki, najlepszą metodą archeologicznej prospekcji nieinwazyjnej okazała się szerokopłaszczyznowa metoda magnetyczna. Badaniami objęto powierzchnię około 2 ha, które były dostępne ze względu na brak upraw. Prace koncentrowały się na uchwyceniu relacji  między cmentarzyskiem kultury przeworskiej z pobliską osadą. Podsumowaniem wyników prac badawczych był wykład 18 grudnia Patrycji Piotrowskiej pt. „Archeologia XIX wieku. Nowe technologie w poznawaniu przeszłości”.