Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2010 r. rozpoczyna się dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W Gminie Magnuszew nieodpłatna pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 877,50 zł.

Więcej…

Stypendia Szkolne

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, że wnioski na stypendium szkolne przyjmowane będą do 15.09.2010 r. w pokoju nr 14.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa od kwoty 351 złotych.

Teresa Popis

Kolektory słoneczne

Informujemy, iż Gmina Magnuszew przystępuje do przygotowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” w ramach, którego istnieje możliwość pozyskania funduszy unijnych w wysokości do 85 % kosztów na montaż instalacji kolektorów słonecznych (solarów) w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu w referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy.
Deklaracje (ankiety) uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane do końca sierpnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu.
Planowany termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego to wrzesień – październik 2010 r.

pobierz ankietę uczestnictwa w projekcie


Stanisław Figlewicz

Festyn Integracyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie zaprasza na

FESTYN INTEGRACYJNY

22 sierpnia 2010 r. (niedziela)
na terenie zespołu boisk przy ZSiPO w Magnuszewie


W programie m.in.:
15.00-15.30 Występ dzieci z Koła Muzycznego „NUTKA”
15.30-17.00 Cyrk RICARDO
17.00-17.45 Występ miejscowego Zespołu Seniorów „MELODIA”
17.45-19.00 Kabaret MASZTALSCY
19.00-20.00 Występ Zespołu WEEKEND
20.00-24.00 Zabawa taneczna z zespołem TSK

Dodatkowe atrakcje:
Dla dzieci – piłeczki, zamek dmuchany, samochodziki.
W trakcie festynu tj. w godzinach 16:30 – 17:30 wszyscy uczestnicy będą mogli skosztować swojskiego jadła.


Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału

Festyn organizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zobacz plakat

Powszechny Spis Rolny 2010

List Generalnego Komisarza Spisowego , Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pobierz)

Ulotka informująca o Powszechnym Spisie Rolnym (pobierz)

Ulotka Promująca Samospis Internetowy (pobierz)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z dnia 2004-11-30 r. (Dz.U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z póź.zm) Wójt Gminy Magnuszew podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r.

Ogłoszenie MJWPU - "Regionalne kadry gospodarki"

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL 2007-2013 dnia 22 lipca 2010 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.