Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Szkolenie - "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"

ARiMR - Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

 • we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Zasady składania i wypełniania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - otwórz

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

Programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych

Urząd Gminy Magnuszew wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w dbałości o czystość powietrza na terenie naszej gminy przygotował formularz zgłoszenia do programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych.

Modernizacja kotłowni polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy Magnuszew starych i nieefektywnych pieców przede wszystkim węglowych (ale także gazowych, na olej opałowy oraz biomasę) na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Gmina Magnuszew będzie się starać o pozyskanie na ww. cel dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wypełnienie przez Państwa niniejszego zgłoszenia, jest traktowane jako zobowiązanie do uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania dofinansowania do jego realizacji. Wypełnienie ankiety oraz jej złożenie jest dobrowolne, natomiast jest ono warunkiem uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Gmina Magnuszew będzie starała się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja będzie polegała wynosiła do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta. W tym programie można wymienić każdy piec na gazowy, olejowy lub opalany biomasą (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

 

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI [PDF] [DOC]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji [PDF]

Informacja - Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku. [PDF]

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach - ASF

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach - ASF [PDF]

Nowoczesne targowiska w Magnuszewie i Radzyminie

W sumie blisko 2 mln zł trafi do gmin Magnuszew i Radzymin na budowę i modernizację lokalnych targowisk. Wszystko dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014-2020. Umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, wójt gminy Magnuszew Marek Drapała i burmistrz gminy Radzymin Krzysztof Chaciński.

 

Zakupy na lokalnych targowiskach od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Według danych GUS na Mazowszu jest aż 316 targowisk stałych. Są to miejsca codziennej pracy dla wielu handlowców i rolników – znajduje się na nich ponad 17,6 tys. stałych punktów sprzedaży.

 

– Klienci cenią targowiska przede wszystkim za możliwość zakupu świeżej, regionalnej żywności. To właśnie tu mogą kupić warzywa i owoce bezpośrednio od producenta, ale także produkty oparte na tradycyjnych recepturach. Modernizacja lokalnych targowisk to dobra wiadomość nie tylko dla klientów, ale także dla rolników, dla których handel na targowisku stanowi ważne źródło dochodu. Warto więc, aby były to miejsca nowoczesne i estetyczne

podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014-2020 w Magnuszewie powstanie nowe targowisko – dofinansowanie ze środków unijnych 999 931 zł.Radzyminie natomiast istniejące już targowisko zostanie przebudowane – 991 795 zł.

 

Jak będą wyglądać targowiska po zakończeniu tych inwestycji? Zyskają one przede wszystkim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej zajmować będą zadaszone stoiska. Każde z nich będzie przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą „Mój Rynek”.

 

O unijne wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Projekty mogły być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i wynosić 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.

 

 

Źródło: https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4017,nowoczesne-targowiska-w-magnuszewie-i-radzyminie.html