Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń [...]

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) znajdują się pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/artykuly/314/pliki/20160830120356_przemieszczaniewiobszarobjtyograniczeniami.pdf

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze ochronnym (strefa żółta) znajdują się pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/artykuly/314/pliki/20160830120440_przemieszczaniewiobszarochronny.pdf

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuję, że dnia 30 lipca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji) zostały włączone gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew oraz część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48.

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Informacja - Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 31 października 2018 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]


Informacja dla rolników, który będą składali wnioski o oszacowanie szkód po wystąpieniu huraganu.

W związku z huraganem, który miał miejsce w dniu 21 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Magnuszew poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane(imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 3 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Magnuszew, w pokoju nr 11. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.

 

Wzór wniosku [DOC] [PDF]

Mammobus LUX MED - bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

  • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
  • lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 )

Magnuszew – 24 sierpnia 2018 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Saperów 19

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 28.06.2018 r. (uzupełniony w dniu 16.07.2018 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Tomasza Kwiecińskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla koncepcji programowej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew-Magnuszew, zadanie B; gm. Magnuszew, pow. kozienicki, woj. mazowieckie.

Magnuszew - historyczna gra miejska

Na stronie http://trino.pttk.pl dostępna jest historyczna gra miejska rozgrywająca się w Magnuszewie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do grania.