Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Budżetu i finansów - 22 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Budżetu i finansów  - 22 sierpnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 19 sierpnia 2019 r. [ PDF ]

Remont hali sportowej przy ZSiPO

Przed nami remont hali sportowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Prace zakończymy we wrześniu. Projekt realizujemy dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”. #PSE #wzmocnijotoczenie #halasportowa #Magnuszew

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”


Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,  powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 64/9

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 13 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 13 sierpnia 2019 r. [ PDF ]

Dożynki Gminne 2019

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pobierz plik: pdf Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ [PDF] [DOCX]

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego