Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30 września 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 23 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 23 września 2019 r. [ PDF ]

Informacja - nowy numer rachunku do wpłat

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na zmieniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Magnuszewie o numerze 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków wraz z załączonymi dokumentami o dochodach (netto):

  • do 16 września 2019 r.- dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

  • do 15 października 2019 r.- dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (parter) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208

 

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

 

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.Termin składania wniosków wraz z załączonymi dokumentami o dochodach (netto):

  • do 16 września 2019 r.- dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

  • do 15 października 2019 r.- dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej www.magnuszew.pl

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (parter) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Gminy Magnuszew - 12 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Gminy Magnuszew  - 12 września 2019 r. [ PDF ]

INFORMACJA - Zmiana nazwy ulicy Kolonia Magnuszew

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie zmiany nazwy ulicy Kolonia Magnuszew na ulicę: Sosnowa, Brzozowa, Bukowa (leżące prostopadle do ulicy Mieczysława Roszkowskiego), prosimy mieszkańców Magnuszewa, przede wszystkim posiadających nieruchomości przy tej ulicy – o wyrażenie opinii w przedmiocie proponowanej zmiany nazwy ulicy. Osoby, firmy mogą wnieść swoje uwagi i propozycje na piśmie, na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 2 września 2019 r.

Dożynki Gminne Magnuszew 2019

Dnia 18 sierpnia 2019 r. odbyły się Gminne Dożynki pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku Święto Plonów miało miejsce w Magnuszewie. Rozpoczęło się zwyczajową Maszą Świętą w intencji Rolników i ich Rodzin.

DSCN1569

DSCN1590

Po Mszy nastąpił przemarsz korowodu Dożynkowego na plac szkolny przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.

DSCN1659

DSCN1553

Korowód został powitany przez Zespół Melodia i przy wtórze pieśni dożynkowej „Podzielmy się chlebem” nastąpiło uroczyste łamanie się chlebem pomiędzy gośćmi zgromadzonymi na placu oraz wręczenie nagród „Zasłużony dla Rolnictwa 2019”.

DSCN1696

DSCN1709

Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada Dożynkowa. Jako pierwszy wystąpił zespół Furmani, który zaśpiewał i zatańczył wiele folkowych utworów.

DSCN1737

Po nim na scenę tanecznym krokiem wkroczył Zespół Tańca Ludowego „Warszawa” AWF i zatańczył tradycyjne polskie tańce.

DSCN1832

Następnie nastąpiła zmiana klimatu i na scenie zakrólował zespół NeoKlez z energetyczną mieszanką muzyki klezmerskiej i współczesnej muzyki popularnej.

DSCN1890

Potem na scenę wkroczył wykonawca disco-polo Łukash wraz z tancerzami.

DSCN1901

Po zakończeniu jego występu odbył się koncert gwiazdy wieczoru zespołu Liza i Cygańskie Gwiazdy.

DSCN1925

Panie w pięknych, kolorowych, cygańskich sukniach urzekły publiczność zgromadzoną na placu. Na zakończenie wieczoru odbyła się zabawa taneczna do której przygrywał zespół CDN.

DSCN1948

Całe wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pokryli oni koszty występów artystycznych zespołów: Liza i Cygańskie Gwiazdy, CDN oraz Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”  AWF.

 

 

mazovia logotypclaim_czerony_pl pop_

 

Pełna galeria zdjęć do obejrzenia tutaj.