Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 27 marca 2018 r. [ PDF ]

LGD „Puszcza Kozienicka” - ogłoszenie

Nabory wniosków już wiosną tego roku!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł

Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł.

• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych - wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400 000,00 zł.

I. Termin składania wniosków:

• Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru:

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

 

• Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru:

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

 

• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru:

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

 

• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych– proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.

III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.

LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Irena Bielawska

Kierownik Biura Projektu

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 372/321/18 z dnia 6 marca 2018 przystąpił do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), w związku z powyższym pod podanym adresem istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym projektem oraz wnoszenie uwag i wniosków do dnia 04 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

ARiMR - Szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje że w dniu 16 marca 2018r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie odbędzie się szkolenie praktyczne dla rolników w zakresie elektronicznego składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2018.

Gminny Dzień Kobiet 2018

KS LZS Magnuszew - terminarz rozgrywek

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ul. Bohaterów Września 10 [PDF]