Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 28 grudnia 2017 r. [ PDF ]

Zapraszamy na ścieżkę archeologiczną - Śladami Celtów w Dolinie Środkowej Wisły

 

Od kilku lat na terenie Gminy Magnuszew grupa pracowników naukowych z Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Kozienicach oraz studentów Wydziału Archeologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła badawcze prace archeologiczne w ramach projektu naukowego Śladami Celtów. Owocem tych badań, jest odkrycie osady kultury przeworskiej w miejscowości Nowa Żelazna. Odkryta osada pochodząca z okresu od I w. p.n.e. do III w. n. e. składała się z dużego osiedla i cmentarzyska ciałopalnego. Odkrycie to świadczy o wczesnym osadnictwie na terenie naszej gminy a jest to ściśle związane z wędrówką ludów wzdłuż szlaku handlowego rzeki Wisły.

Zgromadzona w wyniku prowadzonych prac bogata dokumentacja, uzyskane znaleziska i udane próby rekonstrukcji pozyskanych zabytków,stały się doskonałym materiałem dydaktycznym. Posłużył on do utworzenia archeologicznej ścieżki edukacyjnej w Skansenie Bojowym w Mniszewie pt. „Śladami Celtów w Dolinie Środkowej Wisły”. Na zorganizowanie, składającej się z pięciu plansz i miejsca do wypoczynku, ścieżki edukacyjnej gmina pozyskała dofinansowanie o wysokości 8 011 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zaprezentowany na tablicach materiał oraz Pikniki archeologiczne organizowane co roku w Skansenie, są doskonałym źródłem wiedzy na temat tej najstarszej historii ziemi na której mieszkamy.

 

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że przygotowany został projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który to przedkładam do konsultacji.

W związku z tym proszę o zgłaszanie uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu w terminie od dnia 18 grudnia do dnia 27 grudnia 2017 r. (ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu).

Roczny program współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Projekt [PDF]

 

Wójt Gminy

Marek Drapała

Ochrona powietrza - "Uchwała antysmogowa"

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600.

Więcej informacji

Informacja o zmianie nazw ulic w Magnuszewie

Informujemy, że dnia 9 listopada 2017 r. weszły w życie uchwały Rady Gminy Magnuszew: nr VII/235/2017, nr VII/236/2017, nr VII/237/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Magnuszew, dokonanej na podstawie tzw. ustawy „dekomunizacyjnej”, co oznacza że od tego dnia obowiązują nowe nazwy. I tak:

Więcej…

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 24 listopada 2017 r. [ JPG ]

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego