Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Bezpłatna mammografia w powiecie kozienickim

Od 29 lutego do 8 marca można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat kozienicki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

 

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

  • Garbatka-Letnisko 29 lutego przy Świetlicy gminnej (ul. Kochanowskiego 135)

  • Gniewoszów1 marca przy Urzędzie Gminy (ul. Lubelska 16)

  • Głowaczów2 oraz 5 marca przy Urzędzie Gminy (Rynek 35)

  • Sieciechów2 marca przy NZOZ "VITA" (ul. Kozienicka 4)

  • Magnuszew7 marca na placu przy Targowisku (ul. Partyzantów)

  • Grabów nad Pilicą8 marca przy Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Pułaskiego 77)

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Podczas badania panie będą miały możliwość wzięcia udziału w konkursieZyskaj spokój z FADO. Wśród wszystkich uczestniczek konkursu rozlosowane zostaną: Nagrody Główne w postaci 3 karnetów na tygodniowy wyjazd do Sanatorium w Nałęczowie, a także zestawy kosmetyków Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk oraz kupony na bezpłatne badania mammograficzne dla pań, których nie obejmuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Więcej informacji - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dopłaty do materiału siewnego - informacja ARR

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. producenci rolni będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje oraz formularz Wniosku, załączniki (Oświadczenia) i instrukcja wypełniania Wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. Informacji udzielają również pracownicy Telefonicznego Punktu Informacyjnego ARR pod numerem telefonu: 22/661-72-72 oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. J. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32.

Ferie z GBP-CK

Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną  - Centrum Kultury - Plakat

Jasełka 2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Przydworzyce - Kłoda

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Przydworzyce - Kłoda


W roku 2011 gmina Magnuszew przy znacznym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonała część zadania pn. Budowa sieci wody i kanalizacji z przyłączami Kłoda-Przydworzyce.
Wykonano zadanie w miejscowości Kłoda.
Zadanie o łącznej wartości – 2 055 000,25 zostało wsparte środkami WFOŚiGW
w Warszawie w kwocie 997 000 zł w ramach udzielonej pożyczki na budowę sieci kanalizacji
z przyłączami.


Stanisław Figlewicz

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2011 Nr 12 poz.59 z póź.zm), informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. od dnia 21 listopada 2011r na okres 60 dni. W terminie 30 dni od daty wyłożenia (tj. do 20.12.2011r) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Projekty uproszczonego planu urządzenia lasu są do wglądu w Urzędzie Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24 - I piętro, pokój Nr 14.

Ponadto informuje się, że uznane uproszczone plany urządzenia lasów będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Wójt Gminy

Henryk Plak