Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Festyn Integracyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie zaprasza na

FESTYN INTEGRACYJNY

22 sierpnia 2010 r. (niedziela)
na terenie zespołu boisk przy ZSiPO w Magnuszewie


W programie m.in.:
15.00-15.30 Występ dzieci z Koła Muzycznego „NUTKA”
15.30-17.00 Cyrk RICARDO
17.00-17.45 Występ miejscowego Zespołu Seniorów „MELODIA”
17.45-19.00 Kabaret MASZTALSCY
19.00-20.00 Występ Zespołu WEEKEND
20.00-24.00 Zabawa taneczna z zespołem TSK

Dodatkowe atrakcje:
Dla dzieci – piłeczki, zamek dmuchany, samochodziki.
W trakcie festynu tj. w godzinach 16:30 – 17:30 wszyscy uczestnicy będą mogli skosztować swojskiego jadła.


Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału

Festyn organizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zobacz plakat

Powszechny Spis Rolny 2010

List Generalnego Komisarza Spisowego , Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pobierz)

Ulotka informująca o Powszechnym Spisie Rolnym (pobierz)

Ulotka Promująca Samospis Internetowy (pobierz)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z dnia 2004-11-30 r. (Dz.U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z póź.zm) Wójt Gminy Magnuszew podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r.

Ogłoszenie MJWPU - "Regionalne kadry gospodarki"

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL 2007-2013 dnia 22 lipca 2010 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” (więcej informacji).

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej w ramach realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich (więcej informacji)

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, od września 2008r Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację  projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy", w załączniku informacja do pobrania (więcej informacji).