Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Konkurs "Perły Mazowsza"

szczegóły na plakacie

Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, że w dniach od 12 kwietnia 2011 do 20 kwietnia 2011 na Placu Komunalnym przy ulicy Partyzantów w Magnuszewie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe (sprzęt AGD i RTV, meble, zużyte opony) od mieszkańców z terenu Gminy Magnuszew.
Odpady należy dostarczyć własnym transportem w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Wójt Gminy

Henryk Plak

Zwrot podatku akcyzowego w roku 2011

Informujemy że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie:

 

  • od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,

 

  • od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi:

73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Wzór wniosku ze strony: http://bip.minrol.gov.pl


Więcej informacji: http://www.bip.minrol.gov.pl/strona/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1752

Ferie w Gminie Magnuszew

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych

(szczegóły na plakacie)

FERIE ZIMOWE 2011

 

z Gminną Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury

w Magnuszewie

(szczegóły na plakacie)

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Magnuszew – to się opłaca

W roku 2010 została przeprowadzona kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Magnuszew, wymieniono wszystkie istniejące stare zniszczone lampy na lampy energooszczędne, a tam gdzie były możliwości techniczne zamontowano nowe punkty świetlne (wartość ponad 700 tyś zł.).
Tak dużą i kosztowną inwestycje można było przeprowadzić dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota 250 tyś zł.) oraz Banku Ochrony Środowiska (kwota 300 tyś zł).
Na podstawie otrzymanych rachunków za zużycie energii elektrycznej należy stwierdzić że było to przedsięwzięcie trafione w przysłowiową „10”. Oszczędności w zużyciu energii wynosiły ponad 50%. A oszczędności finansowe to nie wszystko. Na podkreślenie zasługuje tzw. Efekt ekologiczny i estetyczny oraz co najważniejsze poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, a ta wartość jest wartością bezcenną.

Stanisław Figlewicz