Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Festyn 2012

 

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

ZAWIADOMIENIE
o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Ogłoszenie - odpady wielkogabarytowe

Magnuszew, dnia 16.05.2012 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW


Informuję, że w okresie od dnia 24 maja do dnia 15 czerwca 2012 roku będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektroniczny – w boksach na placu targowym w Magnuszewie.


Odpady należy dostarczyć własnym transportem w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

Odpowiedzialnym za przyjęcie i składowanie odpadów będzie wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Magnuszew.

Wójt Gminy

Henryk Plak

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP w Chmielewie

Ogłoszenie o Konkursie

Wójt Gminy Magnuszew
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie, 26-910 Magnuszew

ogłoszenie

Misterium Męki Pańskiej 2012

 

Wykaz - dotacja sport 2012

Wykaz

podmiotów którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków
o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE NR 11/2012
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań w zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2012 rok.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29.02.2012 Nr 11/2012