Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

Zarządzenie nr 12/2017
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Magnuszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

Pismo Prezesa KRUS ws. bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Pismo Prezesa KRUS ws. bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin [PDF]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 20 marca 2017 r. [JPG]

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek.

Członkowie Rady LGD na etapie oceny sprawdzą projekt beneficjenta pod tym kątem i jeśli nie będzie on zgodny ze Strategią to go odrzucą.

LGD „Puszcza Kozienicka ” na realizację zadań strategii dysponuje kwotą 9 mln.850 tys .zł,  z czego 8 mln. zł przeznaczono na wdrażanie operacji, co oznacza, że środki te będą rozdysponowane w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. Będzie można realizować projekty integracji lokalnych społeczności, projekty wspierające działalność organizacji pozarządowych, projekty infrastrukturalne oraz projekty grantowe.

Największa część środków zaplanowana jest na realizację projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej pozarolniczej bo aż 4 mln.zł.

Konkursy na realizację projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć będą ogłaszane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Nabory będą poprzedzone szkoleniami z zakresu przygotowania wniosków oraz realizacji projektów.

Nasze Stowarzyszenie jest już po pierwszych naborach z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej  i  Rozwijanie działalności gospodarczej. Rozdysponowaliśmy z tego zakresu środki w kwocie 1mln.430tys.117zł oraz z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej środki w kwocie prawie 1,5 mln. Wnioskodawcy z tych naborów czkają  już na podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.

Za nami też  pierwsze bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie grantów dotyczących budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10 marca 2017 r.  Nasze Stowarzyszenie  zakończyło I nabory na projekty grantowe z w.w zakresu.  Ogłosiliśmy i zakończyliśmy je  jako pierwsi na Mazowszu.

Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem funduszy za pośrednictwem LGD powinni zapoznać się ze Strategią RLKS, z aktualnym rozporządzeniem MRiRW oraz wzorem wniosku o przyznanie pomocy wraz z jego instrukcją.

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” otrzymały już wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu na spotkaniach, które odbyły się w poszczególnych gminach i szkoleniach przeprowadzonych w  siedzibie biura LGD w okresie od czerwca 2016 r do chwili obecnej.

Stowarzyszenie planuje na przełomie kwietnia /maja 2017r ogłosić kolejne nabory z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej  i  Rozwijanie działalności gospodarczej.Środki  dostępne w planowanym  naborze to 1 350tys.zl.

O kolejnych  terminach spotkań w najbliższym okresie  w pozostałych gminach i szkoleniach organizowanych dla naszych wnioskodawców w siedzibie biura LGD będziemy informować Państwa na bieżąco .

Poprzez podejmowane działania komunikacyjne LGD może skutecznie docierać do lokalnej społeczności, promując w ten sposób LSR i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w jej realizacji.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem zapraszamy na profil Facebook, stronę internetową www.lgdkozienice.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie ważne informacje. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 793­864­252, (48)­366­18­99,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz do odwiedzania naszego biura w Kozienicach przy  ul.M. Kopernika 8/17 w godz.9-17 od poniedziałku do piątku, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

 

Irena Bielawska – Kierownik Biura

LGD „Puszcza Kozienicka”

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek letniskowych w Kłodzie i Mniszewie - 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek letniskowych w Kłodzie i Mniszewie - 2017 r. (PDF)

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

ZARZĄDZENIE NR 7/2017

WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 7 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Magnuszew na rok szkolny 2017/2018.

ZAWIADOMIENIE - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Magnuszew - 3 marca 2017 r. [PDF]