Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21 października 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16 października 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 14 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 14 października 2019 r. [ PDF ]

Zakończyły się prace remontowe w hali sportowej w Magnuszewie

We wrześniu zakończył się remont podłogi w hali sportowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Dzięki remontowi zwiększy się bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach i zawodach organizowanych na terenie obiektu. Projekt jest realizowany przez urząd gminy w Magnuszewie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Hala sportowa stanowi centrum lokalnego życia społecznego. To miejsce organizacji turniejów i uroczystości z udziałem mieszkańców Magnuszewa oraz sąsiednich gmin. Korzysta z niej także ponad 600 uczniów magnuszewskich szkół.

Od dłuższego czasu podłoga hali była w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu. Dzięki przeprowadzonemu remontowi znacznie poprawią się warunki treningowe. Zwiększy się również możliwość rozwijania aktywności sportowych dla mieszkańców gminy w różnym wieku.

Partnerami projektu są Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz klub sportowy LZS Magnuszew.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Magnuszew PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8 października 2019 r. [ PDF ]

Informacja - komisji ds. szacowania szkód

Informujemy, że w związku z otrzymaną informacją dnia 26 września o zmianie zasad sporządzania protokołów w sytuacji wystąpienia więcej niż jednej klęski, komisja ds. szacowania szkód jest zobowiązana sporządzić jeden, łączny protokół, obejmujący wszystkie szkody. W tej sytuacji komisja rozpoczęła sporządzanie tychże protokołów. Komisja odrębnie poinformuje o nowym terminie podpisania protokołu łącznego.

Petycja - Szulc-Efekt sp. z o.o.

Data wpływu: 26.09.2019 r.
Współwnioskodawca/Petycjodawca : Szulc-Efekt sp. z o.o.
Przedmiot petycji: Opracowanie przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.
Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc  pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Przewidywany termin / sposób realizacji: w trakcie realizacji
Plik treści: petycji [ PDF ]
Uwagi: Brak.