Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Ogłoszenie MJWPU - "Regionalne kadry gospodarki"

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL 2007-2013 dnia 22 lipca 2010 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” (więcej informacji).

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej w ramach realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich (więcej informacji)

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, od września 2008r Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację  projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy", w załączniku informacja do pobrania (więcej informacji).

Zaproszenie do składnia ofert na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 560.701,12 PLN, część tej dotacji w wysokości ok. 30.000,00 PLN przeznacza na realizację określonych usług na terenie Gminy Magnuszew (więcej informacji).

Ogłoszenie Wójta Gminy Magnuszew