Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

FERIE ZIMOWE 2011

 

z Gminną Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury

w Magnuszewie

(szczegóły na plakacie)

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Magnuszew – to się opłaca

W roku 2010 została przeprowadzona kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Magnuszew, wymieniono wszystkie istniejące stare zniszczone lampy na lampy energooszczędne, a tam gdzie były możliwości techniczne zamontowano nowe punkty świetlne (wartość ponad 700 tyś zł.).
Tak dużą i kosztowną inwestycje można było przeprowadzić dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota 250 tyś zł.) oraz Banku Ochrony Środowiska (kwota 300 tyś zł).
Na podstawie otrzymanych rachunków za zużycie energii elektrycznej należy stwierdzić że było to przedsięwzięcie trafione w przysłowiową „10”. Oszczędności w zużyciu energii wynosiły ponad 50%. A oszczędności finansowe to nie wszystko. Na podkreślenie zasługuje tzw. Efekt ekologiczny i estetyczny oraz co najważniejsze poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, a ta wartość jest wartością bezcenną.

Stanisław Figlewicz

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej na IV kadencję.

więcej informacji na stronie Mazowieckiej Izby Rolniczej pod adresem: http://www.mir.pl/wybory_2011.html

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Magnuszew

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Magnuszew na dzień 16.02.2011 (zobacz)

IX Ogólnokrajowy Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozpoczyna się nowa edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
IX edycja konkursu odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w placówkach KRUS, w przedstawicielstwach współorganizatorów oraz w prasie i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Zobacz plakat

Program "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Zobacz plakat

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w okresie od 15 stycznia 2011 do 25 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):


Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane producentom rolnym do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych uprawnionych do uzyskania ww. dopłat.


Podobnie, jak w roku ubiegłym, dopłaty będą udzielane do:

  • zbóż ozimych – 100 zł/ha
  • zbóż jarych – 100 zł/ha
  • roślin strączkowych – 160 zł/ha
  • ziemniaka – 500 zł/ha
  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) – 100 zł/ha.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, które dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. Informacje na temat tego mechanizmu można, również uzyskać w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR tel. 22/661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie tel. 22/515-81-32.

Na stronie internetowej ARR oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie można również uzyskać aktualny druk „Wniosku o przyznanie dopłaty...”.