Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Ogłoszenie MJWPU w sprawie upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

ogłoszenie

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

zawiadomienie

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

ogłoszenie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

ogłoszenie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw –
projekty konkursowe”

ogłoszenie

Rozstrzygnięcie konkursu - rozwój sportu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.

ogłoszenie