Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Jasełka 2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Przydworzyce - Kłoda

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Przydworzyce - Kłoda


W roku 2011 gmina Magnuszew przy znacznym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonała część zadania pn. Budowa sieci wody i kanalizacji z przyłączami Kłoda-Przydworzyce.
Wykonano zadanie w miejscowości Kłoda.
Zadanie o łącznej wartości – 2 055 000,25 zostało wsparte środkami WFOŚiGW
w Warszawie w kwocie 997 000 zł w ramach udzielonej pożyczki na budowę sieci kanalizacji
z przyłączami.


Stanisław Figlewicz

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2011 Nr 12 poz.59 z póź.zm), informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. od dnia 21 listopada 2011r na okres 60 dni. W terminie 30 dni od daty wyłożenia (tj. do 20.12.2011r) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Projekty uproszczonego planu urządzenia lasu są do wglądu w Urzędzie Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24 - I piętro, pokój Nr 14.

Ponadto informuje się, że uznane uproszczone plany urządzenia lasów będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Wójt Gminy

Henryk Plak

KRUS informuje - WYPADKI CHODZĄ PO LUDZIACH

Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Więcej…

Zapytanie ofertowe - GOPS

Zapytanie ofertowe - GOPS (pobierz)

Ogłoszenie MJWPU w sprawie upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

ogłoszenie

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

zawiadomienie