Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Targi Sial China

Polska smakuje… w Chinach!

Targi Sial China to jedna z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych wystaw branży spożywczej. Nie może na niej zabraknąć Polski, której stoiska z naszymi specjałami żywnościowymi zorganizowali: Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych. Zwiedzający targi będą mogli skosztować wyjątkowych polskich produktów od ponad 60 firm z kraju nad Wisłą.

 

Więcej…

150. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wykaz - dotacja sport 2013

podmiotów którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MAGNUSZEW NR 4/2013


ZARZĄDZENIE NR 4/2013
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 19 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań w zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2013 rok.

Wieczornica 2013

 

Krus Kozienice - Bezpieczna obsługa zwierząt

 

Bezpieczna obsługa zwierząt

 

Liczba wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest ciągle duża.

Występujące przyczyny wypadków przy pracy ze zwierzętami to najczęściej:

- zły stan pomieszczeń inwentarskich /ciasnota, nieprawidłowe usytuowanie żłobów i koryt/,

- stosowane technologie chowu / np. wypas na uwięzi/,

- nieliczenie sie z możliwą agresją zwierząt, szczególnie rozpłodników, zwierząt w okresie rui, karmienia potomstwa i sytuacji stresowych,

- powierzanie obsługi, przepędzania, pomocy przy załadunku - osobom starszym, niepełnosprawnym, a nawet dzieciom.

 

Obsługa zwierząt gospodarskich i kontakt z nimi mogą być bezpieczne, jeśli stosuje się kilka ważnych zasad

 

1. Umiejętna obsługa

Osoba zajmująca się zwierzętami oprócz wiedzy i umiejętności, powinna posiadać odpowiednie cechy charakteru, takie jak: cierpliwość i opanowanie. Strach lub agresję człowieka, zwierzęta natychmiast wyczują i wtedy mogą być niebezpieczne.

 

2. Dobre warunki bytowania

Pomieszczenia inwentarskie muszą być na tyle duże, aby zapewniały zwierzętom wygodny wypoczynek i swobodny dostęp do paszy i wody. Przestronne wnętrze powinno też umożliwiać ludziom wygodną obsługę zwierząt. Należy także wyznaczyć odpowiednio duże miejsce na wybiegi dla zwierząt.3. Sygnalizuj zwierzęciu swą obecność

Aby nie spłoszyć zwierząt trzeba mówić do nich spokojnym, cichym głosem. W trakcie obsługi należy sygnalizować im swoją obecność głosem lub przez dotyk. Pamiętajmy, żeby pod żadnym pozorem nie podchodzić do dużych zwierząt od strony zadu bez uprzedniego zasygnalizowania im tego. Gdy chcemy stanąć za zwierzęciem, trzeba przeciągać dłonią wzdłuż jego boku, od szyi do zadu.4. Utrzymuj czystość w pomieszczeniach

Każdego roku, na wiosnę i na jesieni wszystkie pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta należy dokładnie posprzątać oraz wybielić świeżo gaszonym wapnem. Dwa razy w roku, trzeba też starannie uprzątnąć wszystkie miejsca przebywania i wybiegi dla zwierząt. Należy pamiętać o systematycznym zwalczaniu gryzoni i owadów.5. Bezpieczne budynki

Podłoże w budynkach należy utwardzić, tak żeby było odporne na nasiąkanie wodą nieczystościami. Podłoga nie może mieć dziur, pęknięć lub wystających przedmiotów (bolce, druty). W budynkach musi panować porządek. W budynkach inwentarskich nie może być progów, a drzwi i wrota wjazdowe powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się. Wszystkie narzędzia, szczególnie ostre należy przechowywać osobno, nie pozostawiać ich w przejściach i korytarzach.6. Bezpieczne przepędzanie zwierząt

Do prowadzenia zwierząt należy używać linek, łańcuchów lub powrozów. Nigdy jednak nie można owijać ich wokół dłoni, ponieważ jeśli zwierzę się spłoszy, szarpnie i spowoduje uraz. Buhaja powyżej 12.miesiąca życia powinno prowadzić się na drążku o długości 1,4 m wpiętym w kółko nosowe. Przepędzania zwierząt nie wolno powierzać dzieciom.7. Dbaj o higienę osobistą

Pamiętajmy, by zawsze przed i po pracy dokładnie umyć ręce ciepła wodą z mydłem. To samo róbmy każdorazowo przed jedzeniem, piciem. Nigdy nie używajmy do celów spożywczych naczyń, które kiedykolwiek były użyte do karmienia zwierząt. Nie dotykajmy ust i oczu niemytymi rękami. Gdy zastosujemy te zasady, obniżymy ryzyko zarażenia się wieloma chorobami odzwierzęcymi.

Źródło: Praca rolnika - dobre praktyki

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Jest to obowiązek wynikający z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 z późniejszymi zmianami/.

Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:

  • osobiście,

  • telefonicznie,

  • na piśmie,

  • pocztą elektroniczną.

 

PT KRUS Kozienice

Ogłoszenie Wójta Gminy Magnuszew