Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 14 stycznia 2019 r. [ PDF ]

Finał WOŚP w Rozniszewie

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków [PDF]

Badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2018 roku otrzymało ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej – kompleks sepulkralno-osadniczy z okresu rzymskiego.

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej zostały przeprowadzone w kilku etapach i różnymi metodami w miesiącach listopad – grudzień 2018. Dominującą formą były prospekcje nieinwazyjne: badania magnetyczne, fotografia lotnicza oraz analiza danych lidarowych. Ze względu na warunki topograficzne, głównie otwarty teren z łatwym dostępem, pola orne i łąki, najlepszą metodą archeologicznej prospekcji nieinwazyjnej okazała się szerokopłaszczyznowa metoda magnetyczna. Badaniami objęto powierzchnię około 2 ha, które były dostępne ze względu na brak upraw. Prace koncentrowały się na uchwyceniu relacji  między cmentarzyskiem kultury przeworskiej z pobliską osadą. Podsumowaniem wyników prac badawczych był wykład 18 grudnia Patrycji Piotrowskiej pt. „Archeologia XIX wieku. Nowe technologie w poznawaniu przeszłości”.

 

Projekt „Szansa na lepsze jutro!”

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. wraz z Fundacji „Znajdź Pomoc” (United Way Polska) realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt „Szansa na lepsze jutro!” skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w III profilu pomocy lub osób biernych zawodowo.

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

z dofinansowaniem

z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw

Oświatowo – Wychowawczych

im. Teresy Kras

ul. Fabryczna 15

20-301 LublinPośrednictwem w naborze uczestników zimowiska zajmuje się

GOPS Magnuszew tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

 

Po więcej informacji kliknij tutaj [JPG]

 

Opłata rodziców za 10 - dniowe ZIMOWISKO wynosi tylko 300 zł.

Termin kolonii: 29 styczeń 2019r – 07 luty 2019r.LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa 18 STYCZNIA 2019r.

Spektakl Jasełkowy 2019