Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Rewizyjnej - 10 czerwca 2019 r. [ PDF ]

LGD „Puszcza Kozienicka” zaprasza już wkrótce po fundusze unijne!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

• Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł

• Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 303 011,01 zł.

• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 337 299,56 zł.

• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych - wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 300 000,00 zł

I. Termin składania wniosków:

• Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

• Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych– proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.

III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.

LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Irena Bielawska

Kierownik Biura Projektu

Pogotowie przeciwpowodziowe - odwołane

Informujemy, że w związku z obniżeniem poziomu wód w rzekach pogotowie przeciwpowodziowe zostało odwołane.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 6 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 6 czerwca 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów - 3 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów - 3 czerwca 2019 r. [  PDF ]

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Zagroby gmina Magnuszew

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Zagroby gmina Magnuszew [PDF]

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kurki gmina Magnuszew

Ogłoszenie Starosty Kozienickiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kurki gmina Magnuszew [PDF]