Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości"

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

 

Dyżur konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego

 

Urząd Gminy w Magnuszewie zawiadamia, że dnia 23 maja 2013 roku w godzinach 8.30 – 14.00 odbędzie się w tut. Urzędzie w pokoju nr 2 dyżur konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu w Ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zapraszamy do korzystania z informacji udzielanych podczas dyżuru przez konsultanta dot. możliwości korzystania ze środków unijnych.

RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.5

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Plakat informacyjny

Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Więcej…