Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Ogłoszenie - nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Ogłoszenie - nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY (PDF)

GOPS - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - poradnictwo psychologiczne

GOPS - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - poradnictwo psychologiczne (PDF)

GOPS - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doradztwo zawodowe

GOPS - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doradztwo zawodowe (PDF)

GOPS - Zapytanie Ofertowe - poradnictwo psychologiczne

GOPS - Zapytanie Ofertowe - poradnictwo psychologiczne (PDF)

GOPS - Zapytanie Ofertowe - doradztwo zawodowe

GOPS - Zapytanie Ofertowe - doradztwo zawodowe (PDF)

GOPS - Ogłoszenie - Karta Dużej Rodziny

OGŁOSZENIE


Dnia 16 marca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. 2014 poz.430).
W związku z tym informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej), bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nieznacznie od dochodów. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe, jak i prywatne. Informacja o miejscach i wysokości zniżek jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew: www.magnuszew.pl oraz w siedzibie Ośrodka.
Do wniosku okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.Załączniki:
- Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (PDF)

- Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku (PDF)