Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

KRUS informuje - WYPADKI CHODZĄ PO LUDZIACH

Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Więcej…

Zapytanie ofertowe - GOPS

Zapytanie ofertowe - GOPS (pobierz)

Ogłoszenie MJWPU w sprawie upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

ogłoszenie

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Magnuszew w miesiącu Październik

zawiadomienie

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

ogłoszenie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

ogłoszenie