Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MAGNUSZEW NR 4/2014

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań w zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2014 rok.Dokumenty powiązane:

Odpady Komunalne 2016

OBECNYM OPERATOREM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witosa 76
26-600 Radom

Telefon: 48 384 76 06
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 796-006-98-04
Regon: 670 574 883

REKLAMACJAMI ODBIORU ODPADÓW w URZĘDZIE GMINY MAGNUSZEW

zajmuje się Pan Piotr Gabler tel.: 48 62 17 085 wew.  212

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – regulamin [PDF]

PSZOK - Oświadczenie dla dostawców indywidualnych [PDF]

 


WYMAGANY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2016 roku wynosi – 45%

WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA – w 2016 roku wynosi - 18%

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA – w 2015 roku wynosi - 83,1%

Informacja o nowym sposobie segregacji odpadów komunalnych (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Magnuszew - 2016 r. (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów z terenów rekreacji indywidualnej 2016 (PDF)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)

Informacja o współwłaścicielach (załącznik do deklaracji) (PDF)

 

Uchwały Rady Gminy Magnuszew dotyczące odpadów komunalnych:

UCHWAŁA NR VI/182/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/186/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/187/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR VI/188/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR VI/189/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR VI/190/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


UCHWAŁA NR VI/209/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR VI/210/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/211/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/222/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela posesji.

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ - KURS KWALIFIKACYJNY

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na
kolejną edycję
ZAWODOWEGO  KURSU  KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ


Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym:

zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.


Termin kursu:  23 listopada 2013 r.- 25 stycznia 2014 r.Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:

zajęcia w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu


Koszt: 1700 zł  z możliwością wpłaty w 3 ratach /udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51


tel. (22) 517 77 40  lub 602 232 879

fax  (22) 517 77 39

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK /kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej. / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły, ośrodka szkoleniowego. /Dz.U. 83 z 2007 r./Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.


Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.


Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz przystąpić do egzaminu/  w zakresie minimum 1 kwalifikacji.Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.

Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2013

Policja konkurs.

„Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2013”


Na terenie działania  Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą w terminie od 1 do 30 listopada 2013r. organizowany jest konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i umieszczenie jej w skrzynce dołączonej do ogłoszenia  znajdującego się w Urzędzie Gminy, lub przesłania-bezpośredniego przekazania na adres Komisariat Policji w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 30, 26-902  Grabów nad Pilicą, tel. 48 614 97 62, fax. 486149763, lub  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Konkurs ma na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społeczeństwem i podniesienie skuteczności działań przez poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym.

W załączeniu ankieta i wykaz dzielnicowych z podaniem rejonizacji służbowej.

Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą
podinsp. Wojciech Madej

 

Załączniki:

Ankieta

Wykaz dzielnicowych z podaniem rejonizacji służbowej

Apel Policji - Październik 2013

Ostrzegamy przed osobami, które dzwoniąc z informacją o tragicznej sytuacji na przykład członka rodziny starają się pilnie otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów np. leczenia, pokrycia szkody, wniesienia opłat na leczenie, super okazji zakupów itp. Jednocześnie proszą o przekazanie kwot pieniędzy niezwłocznie - natychmiast osobie wskazanej przez dzwoniącego i nie znanej w rodzinie.

Osoby tak postępujące, to okrutni i bezwzględni naciągacze żerujący na dobrym sercu osób często starszych wiekiem, którym trudno skontaktować się i potwierdzić bezpośrednio w kontakcie z rodziną,  fatyczne okoliczności zdarzenia podawanego przez oszusta.

W takich przypadkach należy wymagać szczegółowej identyfikacji osoby dzwoniącej z podaniem adresu, telefonu kontaktowego, sytuacji rodzinnej, odwlec jak najdłużej w czasie ustalenia, ponieważ, to ułatwia niezwłoczne zatrzymanie oszustów przez Policję. Teraz najważniejsze trzeba nas powiadomić!!! przed przekazaniem pieniędzy, wówczas w znacznym stopniu wzrastają szanse na zatrzymanie przestępców.

W przypadkach niejasnych okoliczności podawanych przez rozmówcę należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym Policji  112 lub 997, 48/ 614 97 62,  797 017 473, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w Komisariacie Policji w Grabowie nad Pilicą adres ul. Kazimierza Puławskiego 30, 26-902 Grabów nad Pilicą lub najbliższej jednostce Policji miejsca w którym aktualnie się znajdujemy.

Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą

Informacja o dofinansowaniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

we wsi Anielin, Boguszków, Rozniszew,

Zagroby, Mniszew

dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie pożyczki, w kwocie 2.685.574,00 zł

Informacja o dofinansowaniu - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Boguszków

 

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych

w m. Boguszków Gm. Magnuszew

dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie pożyczki, w kwocie 1.733.718,00 zł