Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.

ZAWIADOMIENIE - Uroczysta Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Uroczysta Sesja Rady Gminy Magnuszew - 15 czerwca 2019 r. [ PDF ]

Debata nad raportem o stanie Gminy Magnuszew

INFORMACJA

w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Magnuszew za rok 2018.

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z póź.zm.) w dniu 31 maja 2019 roku przedstawiłem Radzie Gminy Magnuszew raport o stanie Gminy Magnuszew.

W dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Magnuszew, podczas której zgodnie z art. 28aa ust.4 ustawy wyżej podanej, rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2018.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabierać będą radni. Do udziału w debacie uprawnieni są również mieszkańcy gminy Magnuszew. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Gminy (pok. nr 2) najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Formularz zgłoszenia [ PDF ]

INFORMACJA - stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

Magnuszew, dn. 11-06-2019

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielewie i brakiem złożonych ofert konkursowych we wskazanym postępowaniu informuję iż zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm) stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie z dniem 01 września 2019 roku powierzono Pani Małgorzacie Giza.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Magnuszew - Marek Drapała

KOLONIE LETNIE

z dofinansowaniem z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw

Oświatowo – Wychowawczych

im. Teresy Kras

ul. Fabryczna 15

20-301 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników wypoczynku letniego zajmuje się

GOPS Magnuszew tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

 

Po więcej informacji kliknij tutaj [PDF]

 

Opłata rodziców za 11 - dniowe kolonie letnie wynosi 400 zł.

Termin kolonii : 11 sierpień 2019r - 21 sierpień 2019r. BIAŁY DUNAJEC k/ ZAKOPANEGO

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa : 14 czerwiec 2019r.

IX Sesja Rady Gminy Magnuszew [06.06.2019] - retransmisja

IX Sesja Rady Gminy Magnuszew [06.06.2019] - retransmisja - https://www.youtube.com/channel/UC_Ad1zbJmVmNwc9kqK3YApQ/videos