Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

„Cztery Pory Roku”

to projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego celem głównym jest zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności, mieszkańców, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych w formie wolontariatu w  działania na rzecz rozwiązywania problemów 175 dzieci i młodzieży, zamieszkujących teren powiatu kozienickiego w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 października 2020 r.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie WESOŁE SŁONECZKA Z CECYLÓWKI we współpracy z gminami: Magnuszew i Głowaczów.

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi zgodnie z projektem są zajęcia rekreacyjne i historyczne, które w okresie październik - listopad odbyły się na terenie 2 gmin – partnerów projektu.

W trakcie zajęć rekreacyjnych i historycznych 175 dzieci podzielonych na 15 grup uczestniczyło w zabawach i grach sportowych, które stanowią jeden z filarów sytemu prewencyjnego, oraz w szeregu spotkań z lokalnymi historykami i pasjonatami .Aktywny udział dzieci w zajęciach sportowych jest formą przeciwdziałania spadającej aktywności ruchowej i intelektualnej dzieci, która większość czasu poświęca biernym formom rozrywki jaką jest telewizja czy komputer . Dzieci uczestniczyły w zabawach i grach terenowych jak podchody, terenowe tory przeszkód, zajęciach sportowych z wykorzystaniem terenu naturalnego w lesie, tenisie stołowym, sztafetach, meczach drużynowych itp.

W ramach zajęć historycznych dzieci objęte projektem odbyły szereg wycieczek zarówno pieszych jak i rowerowych w miejsca ważne pod względem historycznym.

Zajęcia były dużym sukcesem i cieszyły się powodzeniem. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły zarówno w różnego rodzaju grach sportowych czerpiąc wiele radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy z kolegami, uprawiania portu i ciekawych zajęciach historycznych zdobywając wiele nowych umiejętności, często zakresem wykraczających ponad ich grupę wiekową.

Zajęcia te rozwijają u dzieci kreatywność, planowanie i organizację pracy oraz pomysłowość. Zajęcia dostarczyły uczestnikom wiele radości.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 9 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 9 grudnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIA - Posiedzenie Komisji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 grudnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 3 grudnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 6 grudnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 6 grudnia 2019 r. [ PDF ]XV Sesja Rady Gminy Magnuszew - retransmisja

XV Sesja Rady Gminy Magnuszew
VIII Kadencji
28 listopada 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?v=1CSYAd6xQf8

Azbest dofinansowanie 2019

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 28 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 28 listopada 2019 r. [ PDF ]

XIV Sesja Rady Gminy Magnuszew [21.11.2019] - retransmisja

XIV Sesja Rady Gminy Magnuszew [21.11.2019] - retransmisja - https://www.youtube.com/watch?v=ndWTYsUTWZA