Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 25 lipca 2017 r. [JPG]

III Piknik Militarny

 

Więcej informacji: http://www.skansen-mniszew.pl/aktualnosci/iii-piknik-militarny

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 27 czerwca 2017 r. [JPG]

KOLONIE LETNIE z dofinansowaniem z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw

Oświatowo – Wychowawczych

im. Teresy Kras

ul. Fabryczna 15

20-301 Lublin

 

 

Pomocą w naborze uczestników zimowiska zajmuje się

GOPS Magnuszew tel. 48 6217085 wew. 204 pokój nr 12 (parter).

 

Po więcej informacji kliknij tutaj [JPG]

 

Opłata rodziców za 11 - dniowe kolonii letnich wynosi tylko 300 zł.

Termin kolonii : 10 sierpień 2017r - 20 sierpień 2017r.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa 26 czerwiec 2017r.

Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

Certyfikat [PDF]

Noc Bibliotek

Informacja prasowa ARiMR, dotyczącą stanu realizacji dopłat obszarowych za 2016 rok

ARiMR wypłaciła rolnikom 95,64 proc. z puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r.

Do 29 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 29 maja kwota jest wyższa o ponad 1,881 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z  tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,230 mld zł. Stanowi to 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015.  Do 29 maja 79,20% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 21,85 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat,  dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 28 maja zarejestrowano 1,259 mln wniosków, co stanowi 93,31 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W tym roku, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.