Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ODR Kozienice - wykaz szkoleń

 

Szkolenie - "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"

ARiMR - Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

 • we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Zasady składania i wypełniania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - otwórz

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

Programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych

Urząd Gminy Magnuszew wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w dbałości o czystość powietrza na terenie naszej gminy przygotował formularz zgłoszenia do programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych.

Modernizacja kotłowni polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy Magnuszew starych i nieefektywnych pieców przede wszystkim węglowych (ale także gazowych, na olej opałowy oraz biomasę) na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Gmina Magnuszew będzie się starać o pozyskanie na ww. cel dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wypełnienie przez Państwa niniejszego zgłoszenia, jest traktowane jako zobowiązanie do uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania dofinansowania do jego realizacji. Wypełnienie ankiety oraz jej złożenie jest dobrowolne, natomiast jest ono warunkiem uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Gmina Magnuszew będzie starała się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja będzie polegała wynosiła do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta. W tym programie można wymienić każdy piec na gazowy, olejowy lub opalany biomasą (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

 

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI [PDF] [DOC]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji [PDF]

Informacja - Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku. [PDF]

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach - ASF

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach - ASF [PDF]