Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Informacja dla rolników, który będą składali wnioski o oszacowanie szkód po wystąpieniu przymrozków wiosennych

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 16-21 kwietnia 2017 roku na terenie Gminy Magnuszew poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane(imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 10 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Magnuszew, w pokoju nr 14. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017.

Nowy wzór wniosku [DOC]

Płoną trawy... - apel Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach o zaprzestanie wypalania traw

Coroczny apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach o zaprzestanie wypalania traw, które prowadzi do pożarów zabudowań i niszczenia środowiska.

Dim lights

Zmiany warunków utrzymywania drobiu

Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach w sprawie zmian warunków utrzymywania drobiu [PDF]

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Magnuszew

Zarządzenie nr 14/2017
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na 1-dniowe szkolenie w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) z zakresu pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności rolniczej oraz prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów jako jednego z wymogów do spełnienia przez beneficjentów PROW 2014-2020. Tematem głównym będą zagadnienia dotyczące uzyskania premii w Poddziałaniu 6.1 Premie dla młodych rolników. Ważnym elementem zajęć dydaktycznych będzie zaprezentowanie wraz z omówieniem i następnie udostępnienie uczestnikom szkolenia specjalnie opracowanej aplikacji komputerowej do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Więcej informacji: http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2209-prow-2014-2020-premie-dla-mlodych-rolnikow

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 10 kwietnia 2017 r. [JPG]

Wojewoda Mazowiecki - Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew. [PDF]