Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

V Piknik Militarny

Zarządzenie Nr 41/2019

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 94

Zarządzenie Nr 39/2019

Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia  24 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Rewizyjnej - 24 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Rewizyjnej - 24 czerwca 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 27 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 27 czerwca 2019 r. [ PDF ]