Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Nr 80/SPEC/2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Nr 80/SPEC/2019
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 94

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 11 lipca 2019 r. [ PDF ]

Informacja dla Rolników - Susza

W związku z suszą, która wystąpiła na terenie Gminy Magnuszew poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane(imieniem i nazwiskiem) wnioski należy złożyć do 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Magnuszewie, w pokoju nr 11. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich oraz suma strat w poszczególnych uprawach ze wszystkich zgłoszonych klęsk (przymrozki wiosenne, powódź, susza) nie przekroczyła łącznie 100%.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci księgi stada, paszportów posiadanych zwierząt, oraz wniosek o dopłaty na rok 2019.

Wzór wniosku [ DOCX ]

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

Rozporządzenie nr 4

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 5 lipca 2019 r.

 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego i kozienickiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

 

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016
działka ewidencyjna nr: 64/9

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenia Komisji Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem Komisji Rewizyjnej, Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów z udziałem Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 8 lipca 2019 r. [ PDF ]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi [...]

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.