Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Dofinansowanie dla OSP Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 30 grudnia 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 30 grudnia 2019 r. [ PDF ]

Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 [PDF].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 19.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 19 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 19 grudnia 2019 r. [ PDF ]

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z przystąpieniem Gminy Magnuszew do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prosimy osoby które posiadają odpady takie jak folie po sianokiszonkach, czarne folie po kiszonkach i tunelach foliowych, worki po nawozach, opakowania typu BIG-BAG, sznurki oraz siatki z balotów o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Magnuszewie lub do Sołtysa do dnia 18.12.2019 r. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Magnuszewie oraz u Sołtysów.

Ankieta do wypełnienia [ PDF ] [ RTF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 16 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 16 grudnia 2019 r. [ PDF ]

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 6 grudnia 2019 r. - Zmiana terminu posiedzenia na dzień 5 grudnia 2019 r. godz. 9.00 [ PDF ]