Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

III Sesja Rady Gminy Magnuszew [Retransmisja]

III Sesja Rady Gminy Magnuszew, VIII Kadencji [13.12.2018]


Dim lights

Wielkie otwarcie targowiska "Mój Rynek" - Wigilia Gminna

KOMUNIKAT - pomoc de minimis

W związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego, od środków transportowych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym nie może być udzielana przez organy podatkowe.

W związku z powyższym do czasu zmiany limitu krajowego wnioski o przyznanie pomocy de minimis poprzez zastosowanie ulg, jak wyżej - nie będą rozpatrywane.

Treść Obwieszczenia [PDF]

KOMUNIKAT

 

W związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego, od środków transportowych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym nie może być udzielona przez organy podatkowe.

W związku z powyższym do czasu zmiany limitu krajowego wnioski o przyznanie pomocy de minimis poprzez zastosowanie ulg, jak wyżej - nie będą rozpatrywane.

Informacja - 24 grudnia - dzień wolny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 10 grudnia 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie:

- dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy, zaś

- dzień 29 grudnia 2018 r. (sobota) jest dniem pracy w godz. 7.30 – 17.00.

Dnia 24 grudnia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego pełnić będzie dyżur pod telefonem nr 603 486 786.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 13 grudnia 2018 r. [ PDF ]

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z poniższym ogłoszeniem informuję, że w dniu 11 grudnia br. w godz. od 9.00 do 12.00 Urząd Gminy funkcjonować będzie w ograniczonym zakresie (z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej).

 

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [PDF].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.