Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Magnuszew - 22 lutego 2018 r. [ PDF ]

Gimnazjum w Mniszewie bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.

I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie zajęć młodzież zdobywa wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznaje podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mają także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywali pracę projektową – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

ODR Kozienice - wykaz szkoleń

 

Szkolenie - "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"

ARiMR - Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

  • we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
    • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
    • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
    • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
    • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
  • potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Zasady składania i wypełniania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - otwórz

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

Programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych

Urząd Gminy Magnuszew wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w dbałości o czystość powietrza na terenie naszej gminy przygotował formularz zgłoszenia do programu modernizacji kotłowni w domach jednorodzinnych.

Modernizacja kotłowni polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy Magnuszew starych i nieefektywnych pieców przede wszystkim węglowych (ale także gazowych, na olej opałowy oraz biomasę) na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Gmina Magnuszew będzie się starać o pozyskanie na ww. cel dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wypełnienie przez Państwa niniejszego zgłoszenia, jest traktowane jako zobowiązanie do uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania dofinansowania do jego realizacji. Wypełnienie ankiety oraz jej złożenie jest dobrowolne, natomiast jest ono warunkiem uczestnictwa w programie w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Gmina Magnuszew będzie starała się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja będzie polegała wynosiła do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta. W tym programie można wymienić każdy piec na gazowy, olejowy lub opalany biomasą (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

 

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI [PDF] [DOC]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji [PDF]