Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Jak prawidłowo segregować odpady

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Jak prawidłowo segregować odpady

W ślad za przekazanym Państwu Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Magnuszew na 2020 rok prosimy o zapoznanie się z nim szczegółowo, ponieważ ze względu na obowiązujący na terenie całego kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) wprowadzono wiele zmian w odbiorze odpadów.

Odpady komunalne zbierane są w podziale na trzy główne frakcje + odpady zmieszane (komunalne) oraz odpady ulegające biodegradacji: PAPIER (kolor niebieski), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty), SZKŁO (kolor zielony).

Poszczególne frakcje odbierane są w określone dni, a jeżeli odbiór kilku frakcji przypada na ten sam dzień ustalony w harmonogramie to oznacza to, że po każdą frakcję przyjedzie oddzielna śmieciarka.

Odpady biodegradowalne należy zbierać w brązowym worku i wystawiać w terminie odbioru odpadów zmieszanych (komunalnych). Zachęcamy do kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, bowiem wpłynie to na zwolnienie właściciela nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia stosownie do zmniejszenia kosztów odbioru odpadów ustalona zostanie przez Radę Gminy odrębną uchwałą.

Prosimy o prawidłową segregację odpadów tj. zgodnie z instrukcją załączoną do harmonogramu  i wystawianie odpowiedniej frakcji w określone dni. Mieszanie odpadów lub wystawianie nieposegregowanych odpadów skutkować będzie naliczeniem podwyższonej opłaty, w wysokości trzykrotnej jej stawki.

MAPA GMINY

W Naszej Gminie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości