Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Petycja - Szulc-Efekt sp. z o.o.

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Petycja - Szulc-Efekt sp. z o.o.

Data wpływu: 26.09.2019 r.
Współwnioskodawca/Petycjodawca : Szulc-Efekt sp. z o.o.
Przedmiot petycji: Opracowanie przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.
Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc  pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Przewidywany termin / sposób realizacji: w trakcie realizacji
Plik treści: petycji [ PDF ]
Uwagi: Brak.