Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Debata nad raportem o stanie Gminy Magnuszew

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Debata nad raportem o stanie Gminy Magnuszew

INFORMACJA

w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Magnuszew za rok 2018.

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z póź.zm.) w dniu 31 maja 2019 roku przedstawiłem Radzie Gminy Magnuszew raport o stanie Gminy Magnuszew.

W dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Magnuszew, podczas której zgodnie z art. 28aa ust.4 ustawy wyżej podanej, rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2018.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabierać będą radni. Do udziału w debacie uprawnieni są również mieszkańcy gminy Magnuszew. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Gminy (pok. nr 2) najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Formularz zgłoszenia [ PDF ]