Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [PDF].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.