Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi [...]

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi [...]

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok [PDF]

Wzór formularza konsultacyjnego [PDF]